Poul Janus Ipsen

Poul Janus Ipsen er født i 1936. Han er oprindelig uddannet reklametegner. Som maler og grafiker er han autodidakt. Efter en kortvarig flirt med ekspressionismen fandt han i 1970'erne et prægnant malerisk sprog, hvor virkeligheden sprænges af nogle symbolske, surreelle forskydninger. Det vrimler med skygger, silhuetter og figurer, der savner en fast identitet, på hans flader. Derved antyder han en eksistentiel, identitetsmæssig splittelse, som hører det moderne liv til. Det er ofte menneskeskikkelsen, som må holde for. Hyppigt fremtræder dette menneske fragmenteret, uden ansigt, og ofte aner man en konflikt både på de indre og ydre linjer. Dele af billedet, der også kan rumme objekter fra hverdagslivet, kan være detaljeret og realistisk malet, mens andre dele kun er til stede som anelsesfulde skygger og fragmenter. De komplekse, surrealistiske fortællinger, der ligger Janus Ipsen på sinde, fremstår gådefulde og uudgrundelige.

Kilde: Lisbeth Bonde

Poul Janus Ipsen

Poul Janus Ipsen, The Chicken Can

Poul Janus Ipsen, Der var engang III

Poul Janus Ipsen, Novemberportræt

Poul Janus Ipsen, Skejten

Jørgensmindesvej 15
4793 Bogø By
Tlf.
+45 25468039
CV (pdf) (38.96 KB)