Eva Steen Christensen

Eva Steen Christensens er født i 1969. Hun er uddannet i England, men bor og arbejder i København. Hun eksperimenterer især med skulpturens taktile og betydningsdannende sider, samtidig med at hun udforsker den som et tredimensionelt objekt i rummet. Senest vist på udstillingen, 'New State of Mind', hvor tre væsensforskellige "skulptur-situationer" var placeret i rummet i indbyrdes dialog med hinanden. Eva Steen Christensens skulpturer diskuterer løbende vores kontakt med omverdenen. Hvornår ændrer en kasse sig fra at være et fysisk nærværende objekt til at være bærer af en betydning? Kan et tavst materiale også være støj? Hvad sker der med vores virkelighedsbillede, når grænserne mellem lethed og tyngde, yderside og inderside, ophæves? spørger kunstneren, der til Grønningens udstilling i 2010 bidrog med skulpturen 'Fencing', et hvidt stakit, der spiralerer ni meter op i vejret, og som nu er indlemmet i Nordjyllands kunstmuseum Kunstens samling.

Kilde: Lisbeth Bonde

Eva Steen Christensen

Eva Steen Christensen, Spheric Pink

Rolighedsvej 4,2.sal
1958 Frederiksberg C
Email
evasteenchristensen@gmail.com
Tlf.
+45 40 18 25 35