Lone Høyer Hansen

(mere materiale på vej)

Lone Høyer Hansen er født i 1950. Hun er billedhugger og uddannet både på Kunstakademiet og på Københavns universitet. I årene 2003-09 var hun professor i billedhuggerkunst ved Kunstakademiet. Høyer Hansen er en frodig kunstner, der arbejder med mange medier: dels laver hun in situ-projekter, dels skulpturer og installationer. Desuden fotograferer hun. Tilsvarende eksperimenterer hun vidtgående med nogle højst forskellige materialer og udtryk. Hendes mangefacetterede oeuvre bindes sammen af et overordnet æstetisk og spirituelt udtryksfællesskab - og af en gennemgående interesse for arkitektur og rum. Adgangen til skulptur og installation sker via to indfaldsveje: Dels sampler hun koncepter og stof, som optager hende, dels arbejder hun mere som en traditionel billedhugger, når hun former noget ud af intet. Her er hun særligt optaget af forvandlingen, af transformationen. Lone Høyer Hansen har en lang række værker til det offentlige rum både bag sig og foran sig.

Kilde: Lisbeth Bonde

Lone Høyer Hansen
St. Kongensgade 84, 3.th.
1264 Kbh K